Guziki

Status prawny

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest: Miasto Kalisz

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu

Działalność placówki regulują następujące akty prawne:

  1. Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189 późn. zm.)
  4. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu
  5. Uchwała Nr XLV/579/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23.05.2002 w sprawie przekształcenia czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-10-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 131